Solution‎ > ‎

Soft

  Bộ sản phẩm Phoebus


           Phân hệ Kế toán sổ cái
        Phoebus Ledger Accounting

PHOEBUS LEDGER ACCOUNTING - KẾ TOÁN SỔ CÁI


 • Sổ tiền mặt, 
 • Sổ ngân hàng, hỗ trợ ngân hàng điện tử ebanking 
 • KT phải thu, 
 • KT phải trả, 
 • Sổ nhật ký chung. 
 • Tự động 
 • Phân tích đa chiều
 • Nhấp chuột xem chứng từ gốc
                                                                                                                                                                                         


        Phân hệ Quản trị Nhân Lực
        Phoebus Human Resources

PHOEBUS HUMAN RESOURCES - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC


 • Thông tin nhân viên.
 • Hợp đồng lao động. 
 • Quản lý CVs (nhân viên - ứng viên)
 • Quản lý sự kiện
 • Quản lý tài sản theo nhân viên
 • Chấm công theo máy hoặc import từ form chấm công
 • Tính Lương dựa theo time-sheet
 • Sổ theo dõi lương - tải nhập qua sổ cái.
 • Nhấp chuột xem chứng từ gốc
                                                                                                                                                                                         


      Phân hệ Quản lý Trường Học
     Phoebus School Management
                    

PHOEBUS SCHOOL MANAGEMENT - QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

 • Quản lý thu chi trong trường học.
 • Lập phiếu thu.
 • Kết hợp chặt chẽ với kế toán sổ cái.
 • Quản lý học sinh.
 • Quản lý học phí, lệ phí.
 • Quản lý hàng hóa vật tư.
 • Truy vấn công nợ, liệt kê nhật ký.
 • Lập báo cáo quản trị về tài chính, học sinh dễ dàng.


                                                                                                                                                                                          

Phân hệ Quản lý quy trình Mua hàng
        Phoebus Purchase Order

PHOEBUS PURCHASE ORDER - QUẢN  LÝ QUY TRÌNH MUA HÀNG

 • Quy trình mua hàng đầy đủ từ PO-> GRN-> Invoice 
 • So khớp hóa đơn + nhận hàng + PO 
 • Tự động tạo nghiệp vụ nhập kho 
 • Tự động tạo bút toán sổ cái
                                                                                                                                                                                          


           Phân hệ Quản lý Kho
        Phoebus Inventory Control

PHOEBUS INVENTORY CONTROL - QUẢN LÝ KHO

                                                                                                                                                                                         


Phân hệ Quản lý Tài Sản Cố định
         Phoebus Fixed Asset

PHOEBUS FIXED ASSET REGISTRY - QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Quản lý danh mục TSCĐ theo nhiều tiêu chí tùy biến: nhóm tài sản, người sử dụng, nhóm ngân sách, nguồn kinh phí, người sử dụng
 • Nhật ký từng tài sản. Ghi nhận mọi lưu chuyển, thay đổi giá trị, người sử dụng..
 • Tự động khấu hao
 • Liên kết tài liệu kỹ thuật , hướng dẫn sử dụng TSCĐ.                                                                                                                                                                                          

    Phân hệ Quản lý Bất động sản
           Phoebus Real Estate

PHOEBUS REAL ESTATE - QUẢN LÝ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 • Catalog bất động sản
 • Diện tích, tình trạng pháp lý, địa điểm, hình ảnh ...
 • Tích hợp bản đồ Google Maps
 • Theo dõi tiến trình bán hàng. Các sự kiện và nội dung đàm phán
 • Quản lý hợp đồng mua bán.
 • Quản lý công nợ trả theo từng đợt theo từng hợp đồng.
 • Kết nối phân hệ kế toán sổ cái.
 • Truy vấn và báo cáo tùy biến.
 • In brochure, giới thiệu sản phẩm ...
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  


   Phân hệ Quản lý Chi phí Dự Án
         Phoebus Project Cost

PHOEBUS PROJECT COST MNGMENT - QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
 • Organization of the Cost Breakdown
 • Tool to control the Cost Plan for each summary level cost item of the Work Breakdown Structure (WBS)
 • Execution Plan, project milestones
 • Commitments and Value Of Work Done (VOWD)
 • Tracking Budget vs Commitment vs VOWD vs Payment<
 • Cost Reporting.                                                                                                                                                                                          

        Quản lý và In hóa đơn
         Phoebus  Invoice CE

PHOEBUS INVOICE CE - QUẢN LÝ VÀ IN HÓA ĐƠN

 • Cài đặt đơn giản. Chạy chương trình cài đặt và nhập hóa đơn ngay lập tức.
 • Giao diện thân thiện. Hỗ trợ nhập liệu nhanh. Tìm kiếm trong danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa dễ dàng theo nhiều tiêu chí. 
 • Nhiều mẫu hóa đơn đẹp. Người sử dụng bình thường cũng có thể thiết kế và thay đổi mẫu hóa đơn dễ dàng trong Excel. Cho dù bạn dùng hóa đơn in sẵn hay hóa đơn tự in, Phoebus có thể in ra hóa đơn theo mẫu bạn muốn sau vài phút tinh chỉnh. 
 • Hỗ trợ in barcode trên hóa đơn. 
 • Hỗ trợ chữ ký điện tử. Xuất hóa đơn điện tử ngay từ chương trình.
 • Quản lý danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí : thị trường, thành phố, vùng, người bán hàng 
                                                                                                                                                                                          

           Add-in Phoebus XL
                Phoebus XL

PHOEBUS XL - ADD-IN TRUY VẤN TRỰC TUYẾN TRÊN EXCEL

 • Là module hoạt động trong MS Excel. Tương thích với các version 2000-XP-2003-2007-2010
 • Truy vấn dữ liệu thực tế (Real-time), Truy vấn  nuồn dữ liệu bất kỳ ngoài Phoebus. (External Data Source)
 • Truy vấn cùng lúc tới nhiều Database Server
 • Phân tích đa chiều
 • Phân tích bằng bảng trọng tâm (Pivot Table)
 • Linh động, tiện nghi, tùy biến
                                    
                                                                                                                                                                                                    Đồng bô hóa dữ liệu
  Phoebus Internet Communicator

PHOEBUS INTERNET COMMUNICATOR - ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU


 • Tự động đồng bộ dữ liệu từ server –> server hoặc trạm làm việc -> server qua internet.
 • Tùy biến chọn nhóm dữ liệu cần đồng bộ.
 • Tùy biến khoảng thời gian giữa các lần chạy đồng bộ dữ liệu.
 • Chọn loại thông tin gửi đi và thông tin nhận về
 • Mã hóa thông tin khi gửi đi.
 • Chỉ cần kết nối ADSL.
                                                                                                                                                                                          
   
 


Showing posts 1 - 3 of 3. View more »


Comments